Υποβολή Αιτήματος


Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση στα προβλήματά σας, μέσω της Βάση Γνώσεων, μπορείτε να υποβάλετε Αίτημα Υποστήριξης επιλέγοντας το κατάλληλο τμήμα παρακάτω.


 Λογιστήριο

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με το λογαριασμό και τις υπηρεσίες που ήδη έχετε αγοράσει.

 Τεχνική Υποστήριξη

Επικοινωνήστε μαζί μας αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με κάποια από τις υπηρεσίες σας. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης λειτουργεί 24/7.