Γ. Σαράντης

B2B e-shop αποκλειστικά για φαρμακεία και κλινικές της εταιρείας Γ. Σαράντης. Τα προϊόντα είναι εμφανή μόνο κατόπιν εγγραφής του χρήστη και ταυτοποίησής του από τη εταιρεία.

Μοναδικός σχεδιασμός, μαζική επεξεργασία προϊόντων, ανέβασμα μεγάλου αρχείου προϊόντων (~19,000 κωδικοί προϊόντων) και γέφυρα με το λογιστικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Η σελίδα διαθέτει responsive design, μοναδική σχεδιάση , full screen slider και είναι μεταφρασμένη σε δύο γλώσσες.

Σας φάνηκε ενδιαφέρον; Διαδώστε το!